Voet Reflexologie in uw Bedrijf

De overheid stelt vele eisen aan de werkgever. Ziekteverzuim is een grote onkostenpost. Voor werkgever en werknemer is het van groot belang om een zo groot mogelijke balans te krijgen in het optimaal welbevinden. Als deze balans verstoord is door psychische en/of somatische en/of sociale problematiek is het ook voor beide partijen van groot belang om deze weer zo snel mogelijk te herstellen. Voetreflexzone therapie is een hele mooie aanvulling op de reguliere geneeskunde maar kan ook op zichzelf staan. In navolging van enkele Skandinavische landen en Engeland bied ik nu de mogelijkheid aan om uw werknemer deze behandelingen in de werkomgeving te laten ondergaan zodat lijnen verkorten en de werknemer weer sneller kontakten krijgt met de werkvloer. Voor meer informatie belt u gerust +31 (0)33 – 480 80 53

Powered by Mr G.