Klachten

Als FAGT geregistreerde CAM-therapeut ben ik vanuit de wet WKKGZ verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris via Quasir en geschilleninstantie Zorggeschil welke door het ministerie van VWS is erkend. Bovendien sta ik ingeschreven in het TCZ/RBCZ register, waar het tuchtrecht georganiseerd is. In geval van een klacht, kunt u de hieronder beschreven stappen ondernemen:

    1. Neem contact op met mij en leg het probleem voor. We kunnen dan samen kijken voor een oplossing.
    1. Indien een dergelijk gesprek niet het gewenste resultaat heeft kunt u contact opnemen met Quasir. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal u begeleiden in dit proces.
  1. Indien ook de klachtenfunctionaris niet heeft geleidt tot het door u gewenste resultaat, dan is er de mogelijkheid van een geschillencommissie. Uw klachtenfunctionaris kan u daarbij helpen.

Verstuur uw Klacht

    Powered by Mr G.