Reflexologie

Reflexologie gaat er van uit dat het lichaam, door de grote hoeveelheid vocht, op verschillende plaatsen het lichaam kan beinvloeden. Vaak worden de voeten, benen gebruikt omdat daar de zones gemakkelijk op te vinden zijn. Ook handen, armen en hoofd worden vaak gebruikt. Symptomen zijn voor mij belangrijker dan een eventueel ziekte beeld dit omdat ziektebeelden soms verschillend ervaren worden. Ieder lichaam heeft een zelfgenezend vermogen met een bepaalde balans. Dmv technieken, op het hele lichaam, geef ik het lichaam de kans om een disbalans te herstellen of balans te versterken. De massage gaat via de reflexzones, meridiaanbanen en/of acupunctuurpunten. Ontspanning is een belangrijk acpect.Als de behandeling erom vraagt maak ik ook gebruik van tuinatechnieken, moxa, cupping of de scenar. In het vooraf gaande gesprek, met kopje thee, probeer ik inzicht en bewustwording te vergroten in de problematiek.

Powered by Mr G.